Vaja POMLAD 2013 (Tržič z okolico, 20. 4.)

Po zboru udeležencev na parkirišču BPT v Tržiču ob 9:00 uri se je vodnike razporedilo v ekipe.

Vodniki začetniki so pod vodstvom Mirana Tišlerja in Katje Skulj spoznavali »realnost« dela reševalnega teama. Pod vodstvom inštruktorjev so (glede na stopnjo pripravljenosti) izvajali motiviranje psov in vodnikov za iskanje, v svoje delo so malce bolj pripravljeni vključili tudi poznavanje dela s kompasom ali GPS, z delom v skupini/paru pa začetnikov nismo še obremenjevali. Več vodnikov je verjetno slišalo in videlo marsikaj novega.

Izkušeni vodniki, že razporejeni v razne enote ERP so se spopadali večinoma z simuliranimi »iskalnimi akcijami« ter tudi z uporabo vrvne tehnike v podobnih pogojih kot se običajno pojavljajo na resničnih iskalkah.

To pomeni da so morali najprej najti določeno zborno mesto, kjer so dobili podatke o številu pogrešanih ter po potrebi tudi opise njihovega »psihofizičnega stanja«. Na vseh zbornih mestih so dobili tudi karte za orientacijo, potem pa so se morali znajti kakor so vedeli in znali, ter seveda tudi o svojem delu in napredku pri preiskovanju terena z uporabo radijskih zvez poročati »v bazo«, ki je bila vzpostavljena pri gasilskem domu PGD Bistrica pri Tržiču, kjer so nam gasilci prijazno odstopili prostor in nekaj elektrike za potrebe zvez in računalniške podpore. Glede na dejstvo, da so bila delovišča raztresena od Dovžanove soteske preko Kukovnice do Zvirč in Podbrezij so radijske postaje res prišle do izraza.

Skupine so svoje naloge, kljub namerno pomanjkljivim informacijam in kartam, opravile uspešno. Poiskale in oskrbele so vse »pogrešance«, ki so se skrivali v gozdovih in skalah. Prav tako so s skupnimi močmi opravili z nalogami vrvne tehnike, kje so morali samostojno narediti vrvno ograjo in opraviti tudi spust po vrvi preko približno 30 metrov visoke pečine v Dovžanovi soteski.

Med delom nas je prišlo pogledat tudi nekaj povabljenih in nepovabljenih gostov, ki so dobili informacije o vsem, kar jih je zanimalo.

Pa da ne pozabim, vsega skupaj je bilo »prisotnih in prisebnih« 74 vodnikov ter nekaj manj psov, saj smo bili nekateri zasedeni z organiziranjem in pripravljanjem dela, nekateri pa so opravljali »nehvaležno delo« markerjev in se skrivali v različnih vlogah in položajih, da so jih lahko vodniki poiskali in po potrebi tudi oskrbeli- podobno kot v resničnih situacijah.

Na koncu pa smo se zbrali v Bistriškem gasilnem domu, kjer smo vajo zaključili s pasuljem ali pa mineštro in ob kratki debati premleli nove izkušnje ter kakšno novico.

Darko

Več fotografij najdete na: http://galerija.erps.si/erp2013/vaja-trzic?page=7