Vabilo

Vse člane in podpornike Kinološkega društva Storžič vabim na redni letni občni zbor, ki bo v torek, 25.marca ob 18:00 v prostorih restavracije Raj.

Predlagan je sledeč dnevni red:

DNEVNI RED

1. Otvoritev občnega zbora
2. Izvolitev organov občnega zbora
3. Potrditev dnevnega reda
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Poročila upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije
6. Razprava in sklepanje o poročilih
7. Program dela za leto 2014
8. Razno

Predsednik KD Storžič,
Marko Gril