VAJA “POTRES GORENJSKA 2016”

»Območje Gorenjske regije je prizadel potres intenzitete VIII stopnje po evropski potresni lestvici (EMS). Iz različnih območij Gorenjske regije prihajajo poročila o porušenih stanovanjskih in drugih objektih ter poškodovanih komunikacijah. Iz prejetih poročil je razvidno, da so najbolj prizadete naslednje občine: Bled, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Radovljica, Škofja Loka, Železniki in Žirovnica. Med drugim je v Občini Bled v ledeni dvorani na Bledu poškodovana cisterna v kateri se hrani amoniak za hlajenje. Izpust ogroža bližnjo okolico, kjer so predvsem hotelske zmogljivosti. V Občini Gorenja vas-Poljane sta v poslovno stanovanjskem centru Gorenja vas poškodovana dva objekta. Uhaja plin, gori ostrešje in ujetih je več ljudi. V Občini Gorje je poškodovan objekt v stari tovarni v Vintgarju, kjer se sumi, da so ujeti ljudje. V Občini Jesenice je v delno porušenih objektih na območju obratov bivše železarne in v Kulturnem domu Hrušica ujetih več ljudi. Večje število prebivalcev je ostalo brez strehe nad glavo. V Občini Jezersko so ujeti ljudje v ruševinah stavbe Kazina in Ankove karavle. V Mestni občini Kranj je v porušenih stavbah bivše Oljarice Kranj v Britofu pri Kranju ujetih več ljudi. Poškodovani so industrijski objekti v kompleksu Goodyear/ SavaTech, pride tudi do požara. V Občini Radovljica je v Kamni Gorici v porušeni stavbi ujetih več ljudi. V Občini Škofja Loka je na več lokacijah več porušenih objektov, eden gori. Ujetih je več ljudi. Prišlo je do poškodb na vodovodu in plinovodu. V objektih, ki so se zrušili v kanjon Selške Sore, je prav tako ujetih več ljudi. V Občini Železniki so v porušenih objektih ujeti ljudje. Izpust nevarne snovi ogroža večje naseljeno območje. V Občini Žirovnica obstaja sum, da je v dolini Završnica plaz zasul več oseb ter, da je poškodovana vodna pregrada HE Završnica…«  

(Vir: Sklep o izvedbi »Vaje RUŠEVINA GORENJSKA 2016«)

K sreči je šlo le za zelo dobro pripravljeno vajo na našem področju, organizirano s strani URSZR, izpostava Kranj in še 14 soorganizatorjev s celotne Gorenjske. Vaja je potekala dva dni, 28. in 29. 10. 2016, 24ur neprekinjeno. Na vaji je bilo sodelujočih 26 različnih služb in enot, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja Slovenije ter Avstrije. K sodelovanju je bila povabljena tudi Enota reševalnih psov Slovenije, tako smo z različnimi funkcijami sodelovali člani Enote reševalnih psov KD Storžič.

Našo pomoč so potrebovali dvakrat. Prvič v petek zvečer okoli 17. ure. Na prizadeto področje v Železnikih, kjer se je zrušil stanovanjski objekt, so se s pomočjo intervencijskega vozila odpravili vodja ekipe in dva vodnika s psom. Pomagali so poiskati pet oseb, ujetih v podrti stavbi, zasutih pod zrušenimi zidovi in inventarjem. Tamkajšnji gasilci so pokazali moč dobrega sodelovanja z našimi vodniki in so osebam, po najdbi reševalnih psov, nudili takojšnjo tehnično in medicinsko pomoč. S skupnimi močmi nam je uspelo rešiti dobro zastavljeno situacijo, ki so nam jo pripravili kolegi iz reševalnih vrst KVRP Kranj.

Drugič so našo pomoč potrebovali v soboto v jutranjih urah. Vodja ekipe in pet vodnikov s psi so se odpravili v Završnico, kjer se je po scenariju sprožil zemeljski plaz. Pogrešali so pet oseb. Štiri so našle že druge službe, ki so pred nami delovale na tem področju. Eno osebo pa je ekipa skupaj s kolegi iz vrst KVRP Kranj uspešno poiskala zelo hitro, kar je bistveno v primeru realne situacije. Osebo so predali v oskrbo Gorski reševalni službi Radovljica, ki je poskrbela za transport osebe do nadaljnje zdravniške oskrbe.

Vaja je bila zastavljena zelo na široko in so med sabo morale sodelovati številne službe iz sistema zaščite in reševanja, ki pa niso vse prav dobro poznale kakšne funkcije v primeru potresa posamezna ima. Med vajo se je pokazalo, da zmoremo med sabo vseeno dobro in učinkovito sodelovati. V realni situaciji seveda v naprej ne vemo, kaj se bo pripetilo, zato se je izkazalo kot zelo dobro, da podrobnega scenarija nismo poznali. Takšne vaje so zelo dobrodošle, da se med sabo spoznamo in vzpostavimo dobro komunikacijo. Poklon organizatorjem, ki so zadevo strokovno dobro načrtovali in izpeljali.