DELO ENOTE REŠEVALNIH PSOV V PRETEKLEM LETU

Plan konec lanskega leta (2018) je bil, da bom letos bolj ažurno beležila dogodke, ki se bodo dogajali na področju enote reševalnih psov, na naši spletni strani. Vendar pa eno je narediti plan, drugo pa je potem realnost. In tako so meseci tekli ne, da bi na spletni strani kaj objavili. Bo pa zato sedaj povzetek celega leta in plan za naprej.
Člani enote reševalnih psov iz našega društva smo leto začeli Januarja v Gotenici, kjer vsako leto poteka usposabljanje oz skupna vaja vseh enot SIP in MERP. Poudarek letošnje vaje je bil, da skupine vodijo mlajši člani. In tako je to čast doletela Andreja Bahun. Med drugim smo se seznanjali tudi z uporabo GPS in postajami. Zvečer pa je sledilo prijetno skupno druženje. Tekom leta so se nekateri člani udeležili še dveh taborov. Prvega v Naklem in drugega, mednarodnega v Zagorju. Tabori so poleg dela, namenjeni tudi druženju in izmenjavanju različnih pogledov na delo z psi.
Tako kot do sedaj že nekaj let, je tudi letos potekala vaja ZARE v Naklem, kjer jo vodimo člani KD Storžič ob pomoči KD Naklo. Vaja je priporočljiva za vse bodoče vodnike, ki tekoče leto obiskujejo predavanja na Igu. Ta vaja je namenjena uporabi in rabi postaje. Njen namen je, da bodočega vodnika ni strah prijeti in stisniti gumba na postaji. Seveda sem spada tudi bonton, ki ga je potrebno upoštevati na postaji. Saj velja, da se ne govori en čez drugega, ampak se počaka do konca in potem šele stisnemo gumb za oddajo. Da se predstavimo in z zaključkom sporočimo, da čakamo na odgovor ali pa da smo zaključili z oddajanjem.
Če imamo le možnost se vedno odzovemo tudi povabilom na predstavitve našega dela. Tako smo bili v letošnjem letu prisotni v vrtcu Tržič, na tednu vse življenjskega učenja na Jesenicah, taboru v Bohinju, prisotni smo bili tudi na Zelenici in dnevu varnosti v Radovljici. Verjetno bi se še kaj našlo. Izpostavila sem glavne.
Poleg tega smo sodelovali tudi na mednarodni vaji za primer letalske nesreče, ki je potekala nad Jesenicami. Istočasno je potekal tudi memorial Boža Talana. Ker je bila večina članov odsotna oz je bila na mednarodni vaji, se je memoriala udeležila le Marina z Ronom, ki se je pridružila fantoma iz KD Naklo, Nejc in KD Ljubljana, Srečko.
Dokaj uspešni smo bili tudi na izpitih, ki so potekali tekom leta. In tako kot vsako leto je tudi letos v oktobru potekala preizkušnja za uvrstitev v enoto. Preizkušnja je tokrat potekala v ERP ŠKD Krim. Preizkušnje so se morali udeležiti Dušan z Ebo, Robi z Ari, Vozk z Lajko in Marjan z Piko.
V preteklih dneh smo imeli še drugo območno vajo. Ki je prav tako kot prva potekala v Medvodjah. In če je bil poudarek na prvi vaji orientacija in GPS, smo na drugi dali poudarek obnovitvi prve pomoči. Na spomladanski vaji so se nam pridružili tudi avstrijski kolegi.
Bistvo našega dela/treningov je pomoč pri iskanju pogrešanih oseb. In tako smo bili letos kar nekajkrat aktivirani. Enkrat bolj uspešni drugič manj. Med uspešne sodi medijsko zelo poznana zgodba o deklici, ki se je izgubila malo pred Dolgo njivo.

Pred koncem leta pa nas čaka še zaključek, ki že nekaj let poteka v okolici doma pod Storžičem. Organiziramo ga vodniki iz našega društva. Po nalogah, ki jih pripravimo za vse udeležence, sledi še prijetni del. To sta podelitev diplom vsem, ki so tekom leta opravili izpit in druženje za vse.

Marina Valjavec