VAJA ZA MLADE VODNIKE- UPORABA ZVEZ V SISTEMU ZARE

Vsako leto se Enoti reševalnih psov Slovenije pridružijo novi člani, bodoči vodniki reševalnih psov. Tudi naš klub se je okrepil za dva vodnika začetnika. Vsi začetniki so najprej deležni teoretičnega in praktičnega usposabljanje na Igu v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje. Izobraževanje poteka tri mesece vsak konec tedna. Med drugim se usposobijo tudi za področje uporabljanja radijskih zvez v sistemu ZARE. Letos je prvič potekal tudi razširjeni praktični del uporabe radijskih zvez, ki smo ga organizirali člani ERP KD Storžič z Dragom Fistrom na čelu. Naš član Drago je dolgoletni radioamater ter strokovnjak za področje radijskih zvez. Svoje znanje z veseljem deli med nove in tudi nas stare člane, ki pogosto potrebujemo tehnično podporo.

V nedeljo, 2. 4. 2017, smo torej v naše kraje povabili nadobudne začetnike in jim pokazali lepote gozdov v okolici gramozne jame v Naklem. Člani ERP KD Naklo so nam prijazno odstopili prostor v okolici njihovega poligona, za kar se jim zahvaljujemo. Tam je naš Vozk že zgodaj zjutraj zagnal poljsko kuhinjo in nam pripravil kavico, kasneje pa še malico, medtem ko smo ostali po gozdu vodili mlade vodnike s postajami v rokah. Vaje se je udeležilo 16 mladih vodnikov, ki smo jih razdelili v 4 skupine. Vsako skupino je vodil eden izmed izkušenejših vodnikov reševalnih psov. Znanje smo tako delili Matjaž Kos, Robert Jančič, Dušan Hrnčič ter Alenka Kučič. V bazi sta se izredno dobro odrezala naša nova člana Andrej Bahun ter Marina Valjavec. Vse skupaj pa je nadzoroval Drago. Vodniki začetniki so se naučili rokovati s svojo postajo- prižig, izklop, menjava baterije, menjava kanalov. Naredili smo preizkus slišnosti ter razumljivosti. Na terenu smo prenašali informacije znotraj skupine in med skupinami. Najpomembnejša pa je bila komunikacija z bazo- sporočanje sporočil v bazo in prejemanje sporočil iz baze. Spoznali smo kulturo komunikacije preko radijskih zvez in ugotovili, kaj sodi in kaj nikakor ne sodi v sporočila, prenesena preko postaj. Udeleženci vaje so se dobro odrezali, saj so se odlično vživeli v vlogo reševalcev na iskalni akciji ter podajali ideje, kakšne situacije se nam lahko dogodijo na iskalnih akcijah. Veseli nas, da je bil ob analizi odziv s strani »ta novih« izredno pozitiven, saj so mnenja, da so se naučili veliko uporabnega. V bodoče bi bilo smiselno pripraviti še kakšno takšno praktično vajo, kjer bi lahko teoretično znanje prenesli v prakso.

 

Foto: Dragica Kos