Vaja OE Gorenjska

Jelendol/Medvodje, 17. 5. 2014

Zbrali smo se ob 8:30  na Petrolu v Bistrici pri Tržiču, kjer smo počakali na kolege iz Avstrije in se odpravili na delovišče – bazo, ki je bila v Medvodjah nad Jelendolom.

Prvi del vaje je bil namenjen predvsem praktičnemu delu z GPS aparati. Obdelali smo osnovne funkcije obeh tipov aparatov, ki so v uporabi v ERP Slovenije. Zraven smo še malo obnovili znanje orientacije s pomočjo karte in kompasa, ki je praktična osnova za kakršnokoli orientacijo. V kratki pavzi smo na GPS aparate naložili podatke o obeh deloviščih, določili skupine/ekipe za delo in skrili markerje na delovišča.

Nalogi za obe skupini sta bili precej podobni – s pomočjo GPS in karte je bilo potrebno najprej najti območji, kjer so bili pogrešani nazadnje opaženi in nato poiskati pogrešane osebe na osnovi predpostavk, ki so jih skupine dobile v bazi. Za povezavo z bazo (na območju skoraj ni GSM signala) smo poskrbeli s postavitvijo »bazne postaje« in zagotovitvijo kanalov za zvezo. Skupini sta vsako spremembo oziroma najdbo sproti javljali preko radijskih postaj v bazo, kjer smo vodili tudi dnevnik vsega dogajanja.

Ker so na vaji sodelovali tudi kolegi iz ORHB – Koroške smo pričakovali nekaj težav s komuniciranjem. Čeprav smo jim priskrbeli radijske postaje, so nam sporočanje in postopki ob najdbi  povzročili nekaj manjših težav, ki pa smo jih večinoma sproti rešili. Vaja je v praktičnem delu za člane Območne enote trajala do 17:00 ure. Temu je sledila analiza vaje, kjer smo poiskali vzroke za pomanjkljivo/napačno komunikacijo in nesporazume »jezikovne narave« in ob 18. uri zaključili z uradnim delom vaje. Nadaljevali  smo z delom s psi markerjev in posameznih udeležencev, ki so želeli še malo »motivacije« za pse.

Splošen zaključek je bil, da je bila vaja uspešna, navkljub nekaj manjšim težavam, katerih vzroke smo poiskali tekom analize.

Darko Turk